Rasinfo leden  terug naar home

Deze rassen worden door onze leden gehouden; deze informatie staat op een  bijgevoegd pdf.

Door hierop te klikken; ziet U informatie over de geschiedenis, dus herkomst en eigenschappen van het betreffende ras.

Heeft U graag informatie over een ras; stuur dan een e-mailtje naar gjm.schaareman@hetnet.nl

Grote hoenders Info Dwerghoenders Info Sierduiven Info Siereenden Info  
Amrock pdf Antwerpse Baardkriel pdf Gentse Kropper pdf Versicolortaling pdf  
Australorp pdf Barnevelder kriel pdf Hollandse Kropper pdf Oud Hollandse Dwergkuifeend pdf  
Barnevelder pdf Belgische kriel pdf     Mandarijn eend pdf  
Braekels pdf Braekelkriel pdf Patrijzen        
Brahma pdf Brahmakriel pdf Barbarijse Patrijs pdf Ganzen    
Cochin pdf Doornikse krielen pdf Chuckar Patrijs pdf Brandganzen pdf  
Mallorqiuina hoenders pdf Hollandse kriel pdf Rode Patrijs pdf Cacklingganzen pdf  
Marans pdf Luikse Vechtkriel pdf     Keizerganzen pdf  
Pavlov pdf Ned. Baard kuifhoenkriel pdf Oorspronkelijk duiven   Paradijs casarca ganzen pdf  
Welsumer pdf Nederlandse Sabelpootkriel pdf Diamant duiven pdf Roodhalsganzen pdf  
    Orpingtonkriel pdf Lachduiven pdf      
    Vorwerk krielen pdf Rotsduiven pdf      
    Waasse kriel pdf          
    Welsumer kriel pdf